به گزارش روابط عمومی شرکت گروه توسعه ملی در تاریخ ۱۹ شهریور سال جاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده بورس تهران برگزار شد.

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص اعضای هیأت مدیره و افزایش سرمایه تشکیل شد.

در مجمع فوق‌العاده، هیات رئیسه انتخاب اعضای هیات مدیره و افزایش سرمایه را در دستور کار خود داشت که طی رای گیری اعضای جدید هیات مدیره بورس تهران انتخاب شدند.

در مرحله انتخاب هیات مدیره ۱۰ عضو به عنوان اعضای اصلی و علی البدل انتخاب شدند و گروه توسعه ملی به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره بورس تهران ابقا شد.

شایان ذکر است در این رای گیری صندوق بازنشتگی کارکنان بانک‌ها، سرمایه گذاری اهداف، سرمایه گذاری تدبیر، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به هیات مدیره بورس تهران اضافه شدند و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری صبا تامین و بانک آینده در هیات مدیره بورس تهران ابقا شدند.