مشتری گرامی،

لطفا جهت اطلاع از وضعیت پرونده و ارتباط با واحد های مختلف طبق جدول زیر تماس حاصل نمایید:

 

 واحد پیگیری و وصول مطالبات خانم نسیمیان داخلی 602
 واحد حقوقی و امور قراردادها خانم غلامحسین داخلی 121
 واحد مالی و اداری خانم محمدی داخلی 321
 واحد بازرگانی و فروش آقای زمانی داخلی217
شماره مستقیم
 88505901 88527769