مشتری گرامی،

لطفا جهت اطلاع از وضعیت پرونده و ارتباط با واحد های مختلف طبق جدول زیر تماس حاصل نمایید:

 

 واحد پیگیری و وصول مطالبات آقای بیگی
 داخلی 608
 واحد حقوقی  خانم نسیمیان  داخلی 121
 واحد مالی و اداری آقای علی مرادی
 داخلی 321
 واحد بازرگانی و فروش  آقای زمانی  داخلی217
 واحد فناوری اطلاعات و پشتیبانی سایت آقای رنجبر
 داخلی 115
شماره مستقیم
 88505901  88527769